FAQ

Informace ohledně PENB

 

1. Pro koho jsou průkazy energetické náročnosti budov povinné?

 • od 1.1.2013 - pro vlastníky rodinných domů, bytových jednotek, administrativních a bytových domů  při prodeji i pronájmu
 • v současné době mají nadále povinnost vystavit průkaz energetické náročnosti budovy na veřejně přístupném místě v budově provozovatelé budov využívaných pro účely školství, zdravotnictví, kultury, obchodu, sportu, ubytovacích a stravovacích služeb, zákaznických středisek odvětví vodního hospodářství, energetiky, dopravy a telekomunikací a veřejné správy o celkové podlahové ploše nad 1000 m2.    

2. Pokud rodinný dům nebo byt nechci pronajímat ani prodávat, potřebuji mít energetický průkaz?

 • pokud jste vlastníkem rodinného domku či bytu a nechcete jej prodat ani pronajmout, tak se na vás povinnost nechat si zpracovat průkaz nevztahuje
 • bytový dům, vlastněný družstvem či společenstvím vlastníků, průkaz energetické náročnosti budov postupně potřebovat bude podle zákona 318/2012 Sb.

3. Kdo se může pořízení průkazu vyhnout při prodeji nemovitosti?

 • pouze vlastník bytové jednotky, když doloží účty za energii za uplynulé tři roky (lze je zpětně vyžádat u energetické společnosti) 
 • pokud tyto doklady nesežene, nebo je vlastníkem bytu po dobu kratší než 3 roky (tedy doklady za energie za 3 roky nezíská),
 • bude třeba energetický průkaz nechat zpracovat nebo si jej vyžádat od SVJ, které může v mezičase nechat průkaz zhotovit na celý bytový dům

4. Kdo průkazy vydává? Kde najdu kontakty na energetické auditory?

 • www.mpo-enerx.cz/experti - seznam lidí oprávněných vydávat energetické průkazy - stránka ministerstva průmyslu a obchodu
 • touto osobou může být po absolvování příslušného přezkoušení energetický auditor, autorizovaný inženýr či autorizovaný technik

5. Musí objekt auditor navštívit osobně?

 • každý objekt by měl být navštíven a posouzen odborníkem i vzhledem k ochraně spotřebitele a objektivnímu posouzení objektu
 • náklady na zpracování průkazu závisí na tom, jak je hodnocená budova velká a kolik času to odborníkovi zabere

6. Jaká je dodací lhůta na zpracování průkazu?

 • doba vyhotovení energetického průkazu není nijak ohraničená, určující je dohoda mezi auditorem a majitelem nemovitosti
 • záleží, jaké podklady budou k dispozici a co si bude muset energetický auditor zajišťovat sám

8. Jak dlouho energetický průkaz platí?

 • průkaz energetické náročnosti budovy platí deset let
 • nebo do provedení větší změny dokončené stavby, kdy je třeba energetický průkaz v případě dalšího prodeje či pronájmu nechat aktualizovat či nechat zpracovat znovu (vlastník nemovitosti to činí ve vlastním zájmu,protože se předpokládá, že se stav nemovitosti zlepšil a zlepší se i hodnocení energetické náročnosti objektu)

9. Ovlivní výsledek průkaz energetické náročnosti budovy tržní cenu na trhu s nemovitostmi?

 • lze předpokládat, že cena bude porovnávána i ve vztahu ke kvalitě obálky budovy a energetické náročnosti, pokud kupující neplánuje do objektu a nákladů na provoz do budoucnosti investovat

10. Musím mít energetický průkaz, když prodávám chatu či chalupu?

      Když ji v létě někomu pronajímám na týden?

 • ne, tato povinnost se nevztahuje na rekreační objekty
 • dále se tato povinnost netýká ani objektů či bytů s menší plochou jak 50m2

11. Musí být průkaz umístěn viditelně?

 • u rodinných domů nemusí být energetický průkaz viditelně umístěný, pouze u veřejných budov
 • energetický průkaz je povinnou přílohou kupní smlouvy 
 • při prodeji rodinného domku či bytu je ovšem nutné jej uveřejnit všude tam, kde se nemovitost inzeruje

12. Chystám se dům či byt rekonstruovat a energetický průkaz už mám.

      Při jakých stavebních úpravách se změní?

 • za větší úpravu považuje změna na více než 25 % celkové plochy obálky budovy (dle zákona)

 

Kupujete nový dům či byt? Nejen novostavby od nového roku již musí být vybaveny průkazem energetické náročnosti budov.

Kontaktujte nás Více informací